Rača - kríž (1816, 2017) Pri Lajprúne

Cestou nad evanjelickým kostolom chodievali pútnici do Marianky. Pri studničke Lajprún (Leitbrunn) bol v roku 1816 postavený drevený kríž, o ktorý sa staral Spolok svätého ruženca, preto sa mu aj hovorilo Rúženský kríž. Ondrej Bordáč zložil 10. marca 1860 5 zlatých na jeho fundáciu. Fundačný záznam o tom vyhotovili 8. apríla 1862. Po znovupostavení bol kríž posvätený 19. júna 2017. Pri obnove tesári vytesali nový kríž podľa proporcií staršieho. Plechový korpus Krista zrenovoval Bohumil Krist, ktorý ho namaľoval už v 60-tych rokoch minulého storočia.

Ľudovít Havlovič: Rača - Z dejín a pamiatok, Bratislava 2017, str. 130, 131;
jaja: Postupne sa v Rači renovujú dôležité pamätihodnosti, in: Račiansky výber 7-8/2017, str. 3

Rača - sv. Ján Nepomucký (1730)
Rača - sv. Florián (1721)
Židovský cintorín, Rača
Krasňany - misijný kríž (2012)
Rača - kaplnka sv. Urbana (2016)
Rača - kaplnka sv. Anny
Rača - lurdská jaskyňa
Rača - Horvátov kríž (1948, 2014)
Rača - kríž (2014) na Malej bani
Rača - Horný Červený kríž
Rača - Brichtov kríž (1871)
Rača - kríž na cintoríne
Rača - kríž (1908) na Karpatskom námestí
Rača - kríž (1844) pod Rinzlami
Rača - Dolný Červený kríž
Rača - Jakubcov krížik
Kamerové systémy