Rača - kríž (1800) pred kostolom sv. Filipa a Jakuba

V roku 1800 dali postaviť drobnejší kamenný kríž Ján Andrašovič s manželkou Klárou. Kríž stával pôvodne v úrovni dnešnej cesty pred kostolným námestím. Pri prestavbe kostola kríž nadstavili kamenným kubusom v roku 1888. V roku 1922 ho oplotili dnešnou kovanou ohrádkou. V roku 1939 sa kríž obnovoval. V roku 1969 pri pílení stromov sa odlomilo rameno kríža, opravili ho až v roku 1988.

Ján
ANDRAŠOVIČ
KLÁRA
ANDRAŠOVIČ
1800 

 

Ľudovít Havlovič: Rača - Z dejín a pamiatok, Bratislava 2017, str. 128

Kamerové systémy