Rača - kríž (1800) pred kostolom sv. Filipa a Jakuba

V roku 1800 dali postaviť drobnejší kamenný kríž Ján Andrašovič s manželkou Klárou. Kríž stával pôvodne v úrovni dnešnej cesty pred kostolným námestím. Pri prestavbe kostola kríž nadstavili kamenným kubusom v roku 1888. V roku 1922 ho oplotili dnešnou kovanou ohrádkou. V roku 1939 sa kríž obnovoval. V roku 1969 pri pílení stromov sa odlomilo rameno kríža, opravili ho až v roku 1988.

Ján
ANDRAŠOVIČ
KLÁRA
ANDRAŠOVIČ
1800 

 

Ľudovít Havlovič: Rača - Z dejín a pamiatok, Bratislava 2017, str. 128

Rača - sv. Ján Nepomucký (1730)
Rača - sv. Florián (1721)
Židovský cintorín, Rača
Krasňany - misijný kríž (2012)
Rača - kaplnka sv. Urbana (2016)
Rača - kaplnka sv. Anny
Rača - lurdská jaskyňa
Rača - Horvátov kríž (1948, 2014)
Rača - kríž (2014) na Malej bani
Rača - Horný Červený kríž
Rača - Brichtov kríž (1871)
Rača - kríž na cintoríne
Rača - kríž (1908) na Karpatskom námestí
Rača - kríž (1844) pod Rinzlami
Rača - Jakubcov krížik
Rača - kríž (1816, 2017) Pri Lajprúne
Rača - Dolný Červený kríž

Kamerové systémy