Rača - Horvátov kríž (1948, 2014)

Študent medicíny Ivan Horvát(h) z Rače zahynul v lese nad Račou počas mrazivého počasia z 24. na 25. februára 1948. Po lyžovačke s kamarátom sa pre slabosť srdca a fyzickú vyčerpanosť už nevládal vrátiť domov. Pomoc z obce, ktorú zavolal kamarát, prišla už neskoro. Račianski skauti osadili na jar na mieste jeho smrti ťažký drevený kríž, ktorý zhotovil stolár Beni Luknár. Kríž bol pôvodne 2,5 metra vysoký, od zeme časom viackrát odhnil. Do nového tisícročia sa zachoval schátraný, iniciátorkou jeho obnovy bola Gabriela Slivová, v skromnej zbierke na nový kríž sa vyzbieralo takmer 200 €. Nový kríž zhotovil a osadil rezbár Karol Križanovič len za materiálové náklady, prácu vykonal altruisticky. Za prítomnosti dvoch desiatok Račanov kríž 8. augusta 2014 odhalili Ľudovít Havlovič a Alojz Luknár, ktorí Horváta poznali.

Tu vyhasol život
IVANA HORVÁTA
v noci z 24. na 25. 2. 1948.
Kamaráti nezabúdajú! 

 

Gabriela Slivová: Obnovíme Horvátov kríž? 19. 6. 2014; Nový Horvátov kríž, 8. 8. 2014, in: racan.sk

Rača - sv. Ján Nepomucký (1730)
Rača - sv. Florián (1721)
Židovský cintorín, Rača
Krasňany - misijný kríž (2012)
Rača - kaplnka sv. Urbana (2016)
Rača - kaplnka sv. Anny
Rača - lurdská jaskyňa
Rača - kríž (2014) na Malej bani
Rača - Horný Červený kríž
Rača - Brichtov kríž (1871)
Rača - kríž na cintoríne
Rača - kríž (1908) na Karpatskom námestí
Rača - kríž (1844) pod Rinzlami
Rača - kríž (1816, 2017) Pri Lajprúne
Rača - Dolný Červený kríž
Rača - Jakubcov krížik
Kamerové systémy