Rača - Horný Červený kríž

Horný Červený kríž na pútnickej ceste do Marianky jestvoval podľa mapy už v 2. polovici 18. storočia, ale pravdepodobne je starší. V novom tisícročí postavila rodina Orihelová z Rače nový kríž s drevenou ohrádkou. Posvätený bol 27. októbra 2002.

Ľudovít Havlovič: Pamätihodnosti, 5. 3. 2007, in: kultura.racan.sk

Kamerové systémy