Rača - Dolný Červený kríž

Dolný Červený kríž na križovatke lesných ciest nad Račou jestvoval už v roku 1815. Stojí na podľa neho pomenovanom mieste, ktoré je dnes exponovanou turistickou lokalitou. Kríž s kľačadlom bol v roku 2004 vymaľovaný, bola odstránená drevená ohrádka a na jeho ramenách bol osadený letopočet 1979, ktorý spätne upozorňoval možno na rok jeho postavenia alebo obnovy. Pri ďalšej obnove, ktorú vykonala rodina Turanská v roku 2007, bol vytesaný nový kríž, pri vztýčení zmenili jeho orientáciu a osadili naň veľký plastický korpus Krista.

RENOVATA
AD MMVII
FAMILIA
TURANSKY 

 

Ľudovít Havlovič: Rača - Z dejín a pamiatok, Bratislava 2017, str. 131

Kamerové systémy