Rača - Dolný Červený kríž

Dolný Červený kríž na križovatke lesných ciest nad Račou jestvoval už v roku 1815. Stojí na podľa neho pomenovanom mieste, ktoré je dnes exponovanou turistickou lokalitou. Kríž s kľačadlom bol v roku 2004 vymaľovaný, bola odstránená drevená ohrádka a na jeho ramenách bol osadený letopočet 1979, ktorý spätne upozorňoval možno na rok jeho postavenia alebo obnovy. Pri ďalšej obnove, ktorú vykonala rodina Turanská v roku 2007, bol vytesaný nový kríž, pri vztýčení zmenili jeho orientáciu a osadili naň veľký plastický korpus Krista.

RENOVATA
AD MMVII
FAMILIA
TURANSKY 

 

Ľudovít Havlovič: Rača - Z dejín a pamiatok, Bratislava 2017, str. 131

Rača - sv. Ján Nepomucký (1730)
Rača - sv. Florián (1721)
Židovský cintorín, Rača
Krasňany - misijný kríž (2012)
Rača - kaplnka sv. Urbana (2016)
Rača - kaplnka sv. Anny
Rača - lurdská jaskyňa
Rača - Horvátov kríž (1948, 2014)
Rača - kríž (2014) na Malej bani
Rača - Horný Červený kríž
Rača - Brichtov kríž (1871)
Rača - kríž na cintoríne
Rača - kríž (1908) na Karpatskom námestí
Rača - kríž (1844) pod Rinzlami
Rača - kríž (1816, 2017) Pri Lajprúne
Rača - Jakubcov krížik

Kamerové systémy