Rača - Brichtov kríž (1871)

Na pamiatku furmana Floriána Brichtu, ktorý v roku 1871 spadol a zahynul pod kolesami vozu s drevom bol na lesnej ceste nad Račou postavený kríž. Podľa pamätníkov prvý kríž bol asi drevený a stál na opačnej strane cesty ako kamenný Brichtov kríž.
Brichtov kríž stojí na území združenia račianskych urbárnikov. Na počiatku nového tisícročia bol v zlom stave. Keď sa ho rozhodol zrenovovať člen Poľovníckej spoločnosti Rača Štefan Nagy (*1948), kríž bol spadnutý a odlomené časti z neho boli aj na druhej strane chodníka. Na kríži nebol zachovaný žiaden čitateľný nápis, ale pán Nagy sa dozvedel, že už nebohý obyvateľ Rače Viktor Fukna sa chystal kríž opraviť. V. Fukna mal nachystanú mramorovú tabuľku a na nej predpísaný pôvodný nápis v historizujúcom tvare a len vážna choroba mu znemožnila osadiť ju na kríž. Od jeho brata Ľudovíta Fuknu získal tabuľku pán Nagy. Pôvodný nápis na tabuľku vytesal a osadil ju na kríž. Na tabuľku vyryl aj priezvisko Viktora Fuknu z úcty k jeho snahe o záchranu kríža. Ako poznámku k horeuvedenému musíme pridať, že v súčasnosti nevieme, či Viktor Fukna odpísal text z pôvodnejšej tabuľky, alebo či bol text na kríži priamo vytesaný.
Štefan Nagy pri odkrývaní súčastí kríža našiel pod lístím aj podkovu a hlbšie v zemi liatinový korpus Krista. Podkovu osadil do hornej časti pomníka a pre sošku Krista zhotovil drevený kríž, ktorý zavesil na strom v susedstve. Na bočnú stranu pomníka pridal drobnú mosadznú plaketu so zaznamenanou obnovou, ktorú sám vykonal na vlastné náklady. Dokončená bola v júli 2003. Rímskokatolícky kňaz z račianskej farnosti posvätil kríž 15. novembra 2005.

Florian
Brichta
Tady na temto
míste
vúz ho prejel
a
porad zemrel
31 mája 1871

FUKNA - NAGY

 

OPRAVA JÚL 2003 POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE
RAČA                                                    NAGY

Rača - sv. Ján Nepomucký (1730)
Rača - sv. Florián (1721)
Židovský cintorín, Rača
Krasňany - misijný kríž (2012)
Rača - kaplnka sv. Urbana (2016)
Rača - kaplnka sv. Anny
Rača - lurdská jaskyňa
Rača - Horvátov kríž (1948, 2014)
Rača - kríž (2014) na Malej bani
Rača - Horný Červený kríž
Rača - kríž na cintoríne
Rača - kríž (1908) na Karpatskom námestí
Rača - kríž (1844) pod Rinzlami
Rača - kríž (1816, 2017) Pri Lajprúne
Rača - Dolný Červený kríž
Rača - Jakubcov krížik
Kamerové systémy