Podunajské Biskupice - kríže na cintoríne

Pri príležitosti ukončenia revitalizácie biskupického cintorína posvätil v septembri 2014 nový ústredný kríž z agátového dreva miestny farár Jozef Vadkerti. Časť cintorína, vyčlenená pre hroby sestier Svätého kríža, bola obnovená v roku 2003. Je na nej vlastný kríž asi z tej doby. Na oboch krížoch je v súčasnosti osadený rovnaký plastický korpus Krista z umelého materiálu. V roku 2009 bol cintorín v Podunajských Biskupiciach rozšírený a v jeho novej časti bol osadený ústredný kríž modernejšej koncepcie v podobe siluety v dvojdielnej betónovej stene. Na mape sme označili miesto ústredného kríža z roka 2014.

Marcel Lincényi: Vynovený cintorín, 24. 9. 2014, in: pohrebnictvo.sk

Podunajské Biskupice - kríž pri kláštore
Podunajské Biskupice - kríž (1946) v Jegeneši
Komárov - kríž (1907)
Komárov - kríž na cintoríne
Podunajské Biskupice - misijný kríž
Podunajské Biskupice - Obrázok na Gajci
Podunajské Biskupice - Panna Mária na Bajdli
Komárov - kaplnka Škapuliarskej Panny Márie
Podunajské Biskupice - kaplnka U kormidelníka
Podunajské Biskupice - lurdská jaskyňa
Komárov - lurdská jaskyňa

Kamerové systémy