Podunajské Biskupice - kríž na Vinohradníckej ceste

Podľa ústnej tradície bol kríž na Vinohradníckej ceste pred Tretím dielom postavený v závere 19. storočia na pamiatku obete blesku. V dobe socializmu schátral. Asi v 70-tych rokoch minulého storočia stolár Vilmos Fukári st. vytesal nový kríž z agátového dreva, ktoré nachystal píliar Mihály Holub. Plechovú striešku pre kríž zhotovil zámočník Ferenc Varga. Kríž však v tej dobe nevztýčili, bol odložený v Holubovej stodole aj s liatinovým korpusom Krista z predošlého kríža. Osadený bol až 17. septembra 1989 na starý betónový základ na svojom pôvodnom mieste. Bez zmien tam prečkal tri desaťročia. Pri cestných prácach v roku 2019 prekážal a museli ho odstrániť. Keďže bol však v dobrom stave, farníci obce ho zrenovovali aj s pôvodným liatinovým korpusom Krista. Vztýčili ho pri železničnom priecestí Vinohradníckej ulice, kde ho požehnal biskupický dekan Jozef Vadkerti 9. apríla 2022. Kríž, ukotvený na nových základoch, je dnes o 1200 metrov bližšie k obci oproti pôvodnému umiestneniu. Koordinátorkou prác jeho obnovy bola Izabella Jégh.

Izabella Jégh: Veľký týždeň v znamení kríža, in: Biskupické noviny 5/2022, str. 11

Podunajské Biskupice - kríž pri kláštore
Podunajské Biskupice - kríž (1946) v Jegeneši
Komárov - kríž (1907)
Komárov - kríž na cintoríne
Podunajské Biskupice - kríže na cintoríne
Podunajské Biskupice - misijný kríž
Komárov - kaplnka Škapuliarskej Panny Márie
Podunajské Biskupice - kaplnka U kormidelníka
Podunajské Biskupice - Obrázok na Gajci
Podunajské Biskupice - Panna Mária na Bajdli
Podunajské Biskupice - lurdská jaskyňa
Komárov - lurdská jaskyňa
Kamerové systémy