Nové Mesto - Biely kríž (1995)

Dnešný Biely kríž v Rači je dielom sochára Miloslava Suchára a architektky Silvie Bašovej. Kríž bol posvätený 25. októbra 1995 arcibiskupom Jánom Sokolom a dekanom blumentálskej farnosti Štefanom Herénym. Na tomto mieste na ceste do Rače stával kríž prinajmenšom od konca 17. storočia. Keďže z histórie je dlho známy ako významný topografický bod, tak možno po dlhú dobu existencie bol kamenný. Ako ten, ktorý dali socialistickí správcovia mesta v jeseni 1960 nenápadne v noci odstrániť. Kríž na vyše tri desaťročia prestal existovať. Na drevenej ohrádke starého kríža bývali tri tabuľky s nápismi v slovenčine, nemčine a maďarčine, ktoré iniciátori obnovy dali zaznamenať na nový betónový kríž.

BUĎ KTOKOĽVEK
ČI KRESŤAN LEBO
POHAN, NERÚHAJ
SA BOHU, LEŽ
PADNI MU K NOHÁM
WER DU AUCH
IMMER BIST, HEIDE
ODER CHRIST
SPOTTE NICHT VOR
GOTTES ANGESICHT
ANKÁRKI IS LÉGY
POGÁNY, VAGY
KERESZTÉNY,
NE GUNYOLD AZ
ISTEN.T Ő A LEGFŐBB
L É N Y 
KRÍŽ - SYMBOL
UTRPENIA VER-
NOSTI A LÁSKY.
PÔVODNÝ KRÍŽ STÁL
V TÝCTO MIESTACH
OD 17. STOROČIA
AŽ DO ROKU 1960,
KEDY BOL ZBORENÝ
TOTALITNOU MOCOU.
KRÍŽ ODSTRÁNILI,
ALE VIERA OSTALA
ŽIVA. BOL ZNOVU
POSTAVENÝ V ROKU
NÁVŠTEVY PÁPEZA
JÁNA PAVLA II.,
A. D. 1995 

 

Emil Moravčík: Osudy historických krížov na území Nového Mesta, in: Hlas Nového Mesta 11/2011, str. 14, 15

Nové Mesto - sv. Ambróz
Nové Mesto - Krížová cesta na Kramároch
Nové Mesto - Božia muka (1740) pri Klepáči
Nové Mesto - Božia muka (1683) na Kamzíku
Nové Mesto - kríž na Železnej studničke
Nové Mesto - kríž (2008) na Kolibe
Nové Mesto - Obrázok nad Kramármi
Nové Mesto - krížik v Sikelskom jarku
Nové Mesto - krížik pod Kamzíkom

Kamerové systémy