Lamač - Pieta s krížom (1911)

Sochu Piety s krížom na vysokom podstavci pri kostole sv. Margity dala podľa zakladateľskej mramorovej tabuľky v roku 1911 postaviť vdova po Jakubovi Boskovičovi Uršula, rod. Bučič. Vizitácia z roku 1912 uviedla vznik sochy k roku 1907, fundáciu v sume 50 korún a Húščava k tomu pridáva aj ústnu tradíciu, že títo manželia dali postaviť aj kríž na cintoríne v roku 1906.

 

Ku úcte Panny Marie

Sedmibolestnej

postavila

vdov. BOSKOVIČ

JAKUBOVA

rod. Bučič Uršula

v roku

- 1911.-

 

Alexander Húščava: Dejiny Lamača, Bratislava 1948, str. 127

Lamač - Krížová cesta pri dvojkríži
Lamač - Božia muka pri cintoríne
Lamač - dvojkríž (2013)
Lamač - misijný kríž
Lamač - kríž (1890) v obci
Lamač - kríž (1868, 1901) v obci
Lamač - kríž (1832 ?) na cintoríne
Lamač - kríž (1826) v obci
Lamač - kríž pri kaplnke sv. Rozálie
Kamerové systémy