Lamač - Pieta s krížom (1911)

Sochu Piety s krížom na vysokom podstavci pri kostole sv. Margity dala podľa zakladateľskej mramorovej tabuľky v roku 1911 postaviť vdova po Jakubovi Boskovičovi Uršula, rod. Bučič. Vizitácia z roku 1912 uviedla vznik sochy k roku 1907, fundáciu v sume 50 korún a Húščava k tomu pridáva aj ústnu tradíciu, že títo manželia dali postaviť aj kríž na cintoríne v roku 1906.

 

Ku úcte Panny Marie

Sedmibolestnej

postavila

vdov. BOSKOVIČ

JAKUBOVA

rod. Bučič Uršula

v roku

- 1911.-

 

Alexander Húščava: Dejiny Lamača, Bratislava 1948, str. 127

Kamerové systémy