Pri fasáde kostola sv. Margity je drevený misijný kríž pravdepodobne z roku 2000, aj keď nápis z plechových litier zachytáva aj ďalšie dva letopočty (1943, 2000, 2007). Historická fotografia z obrazovej prílohy Húščavovej knihy zachytáva pri pôvodnejšom kostole sv. Margity, zbúranom v roku 1947, popri Piete s krížom z roku 1911 aj ďalší vyšší a pravdepodobne drevený kríž.

 

Alexander Húščava: Dejiny Lamača, Bratislava 1948

Kamerové systémy