Lamač - misijný kríž

Pri fasáde kostola sv. Margity je drevený misijný kríž pravdepodobne z roku 2000, aj keď nápis z plechových litier zachytáva aj ďalšie dva letopočty (1943, 2000, 2007). Historická fotografia z obrazovej prílohy Húščavovej knihy zachytáva pri pôvodnejšom kostole sv. Margity, zbúranom v roku 1947, popri Piete s krížom z roku 1911 aj ďalší vyšší a pravdepodobne drevený kríž.

 

Alexander Húščava: Dejiny Lamača, Bratislava 1948

Lamač - Krížová cesta pri dvojkríži
Lamač - Božia muka pri cintoríne
Lamač - dvojkríž (2013)
Lamač - Pieta s krížom (1911)
Lamač - kríž (1890) v obci
Lamač - kríž (1868, 1901) v obci
Lamač - kríž (1832 ?) na cintoríne
Lamač - kríž (1826) v obci
Lamač - kríž pri kaplnke sv. Rozálie
Kamerové systémy