Lamač - kríž (1890) v obci

Pri hlavnej ceste na rázcestí ku Gruntom dal v roku 1890 Šebastián Brutenič postaviť drevený kríž. V tom čase to bolo ešte mimo obce. Dnes je na tom mieste v železnej ohrádke nový železný kríž s plechovým korpusom Krista.

O trochu ďalej na druhej strany cesty, na rázcestí na Podháj postavili manželia Terézia a Andrej Bučičovci v roku 1905 kameninový kríž, ktorý v roku 1936 obnovil potomok Andrej Bučič mladší s manželkou Máriou. Kríž zanikol, zachytávajú ho ešte mapy z 2. polovice 20. storočia.

 

Alexander Húščava: Dejiny Lamača, Bratislava 1948, str. 127

Lamač - Krížová cesta pri dvojkríži
Lamač - Božia muka pri cintoríne
Lamač - dvojkríž (2013)
Lamač - Pieta s krížom (1911)
Lamač - misijný kríž
Lamač - kríž (1868, 1901) v obci
Lamač - kríž (1832 ?) na cintoríne
Lamač - kríž (1826) v obci
Lamač - kríž pri kaplnke sv. Rozálie

Kamerové systémy