Lamač - kríž (1868, 1901) v obci

Na ulici Segnáre je kamenný kríž z roku 1901. Zakladateľská mramorová tabuľka s týmto letopočtom je vložená do telesa kríža. Dala ho postaviť obec Lamač na mieste staršieho dreveného kríža od rodiny Kralovičovcov z roku 1868.

 

Ku Cti a Chvále

Božej

sv. Križ tento postavila

poctiva obec

Lamač

v r. Páne 1901. 4 septembra

 

Alexander Húščava: Dejiny Lamača, Bratislava 1948, str. 127

Lamač - Krížová cesta pri dvojkríži
Lamač - Božia muka pri cintoríne
Lamač - dvojkríž (2013)
Lamač - Pieta s krížom (1911)
Lamač - misijný kríž
Lamač - kríž (1890) v obci
Lamač - kríž (1832 ?) na cintoríne
Lamač - kríž (1826) v obci
Lamač - kríž pri kaplnke sv. Rozálie
Kamerové systémy