Lamač - kríž (1868, 1901) v obci

Na ulici Segnáre je kamenný kríž z roku 1901. Zakladateľská mramorová tabuľka s týmto letopočtom je vložená do telesa kríža. Dala ho postaviť obec Lamač na mieste staršieho dreveného kríža od rodiny Kralovičovcov z roku 1868.

 

Ku Cti a Chvále

Božej

sv. Križ tento postavila

poctiva obec

Lamač

v r. Páne 1901. 4 septembra

 

Alexander Húščava: Dejiny Lamača, Bratislava 1948, str. 127

Kamerové systémy