Lamač - kríž (1826) v obci

Na ulici Pod násypom je v železnej ohrádke na betónovom podvale drevený kríž s plechovým korpusom Krista. Je z novej doby, mohol byť zhotovený v 90. rokoch 20. storočia. Ďalšie údaje o jeho predchodcovi uviedol A. Húščava. Drevený kríž v poli pri ceste do Bratislavy dal postaviť neznámy darca okolo roku 1782. V roku 1826 postavil Michal Bartoň z Lamača na jeho mieste nový drevený kríž. Zachovala sa k nemu aj fundačná listina z roku 1860.

 

Alexander Húščava: Dejiny Lamača, Bratislava 1948, str. 127

Lamač - Krížová cesta pri dvojkríži
Lamač - Božia muka pri cintoríne
Lamač - dvojkríž (2013)
Lamač - Pieta s krížom (1911)
Lamač - misijný kríž
Lamač - kríž (1890) v obci
Lamač - kríž (1868, 1901) v obci
Lamač - kríž (1832 ?) na cintoríne
Lamač - kríž pri kaplnke sv. Rozálie

Kamerové systémy