Lamač - dvojkríž (2013)

V Lamači na svahu vrchu Háj 3. júla 2013 posvätil farár Miroslav Michalka drevený dvojkríž (7 m). Dvojkríž dala postaviť MČ Lamač pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

Miestni kresťanskí aktivisti na tomto mieste osadili a dali posvätiť prvý jednoducho tesaný drevený kríž 10. apríla 2009. Kríž bol priamo zakopaný do zeme, neskôr v spodnej časti prehnil. Keď sa v apríli 2011 prelomil, osadili ho opäť o skrátenú časť. Dňa 10. septembra na jeho mieste vztýčili nový kríž z útleho kmeňa agátu. Pre prvý kríž vykopali jamu o pár metrov vedľa. Vandali o dva mesiace prvý kríž zničili. Nový dvojkríž, postavený priamo pri agátovom kríži, bol príliš dominantný. Aktivisti preto o dva mesiace svoj agátový kríž o pár metrov presunuli. Medzi rokmi 2011-2014 ku krížom tiež postupne vybudovali jednoduchú Krížovú cestu zo skál na prístupovej ceste od Podlesnej ulice.

 

Michal Novomeský: Kríž v Lamači, in: nubian.sk

Lamač - Krížová cesta pri dvojkríži
Lamač - Božia muka pri cintoríne
Lamač - Pieta s krížom (1911)
Lamač - misijný kríž
Lamač - kríž (1890) v obci
Lamač - kríž (1868, 1901) v obci
Lamač - kríž (1832 ?) na cintoríne
Lamač - kríž (1826) v obci
Lamač - kríž pri kaplnke sv. Rozálie
Kamerové systémy