Karlova Ves - kríž na cintoríne
Karlova Ves - misijný kríž
Karlova Ves - mozaika sv. Františka z Assisi
Karlova Ves - kaplnka sv. Rity
Karlova Ves - kríž na Svrčej ulici
Karlova Ves - kríž z blumentálskeho cintorína

Kamerové systémy