Karlova Ves - kríž z blumentálskeho cintorína

Na Račianskom mýte bol v roku 1778 založený evanjelický cintorín a v roku 1818 katolícky cintorín. Koncom 50-tych rokov minulého storočia boli cintoríny asanované a exhumované pozostatky sa uložili do spoločného hrobu na okraji cintorína v Slávičom údolí. Nad spoločný hrob osadili kamenný kríž, ktorý preniesli zo zrušeného cintorína z Račianskeho mýta, nevieme či bol súčasťou katolíckeho alebo evanjelického cintorína.

EGO SUAE RESURECTIO
ET
VITA
PAX VOBIS
Pozostatky zosnulých občanov
exhumovaných v rokoch 1959-1960
z katol. a eva. Blumentálskeho cintorína
uložených v tomto spoločnom hrobe

Karlova Ves - kríž na cintoríne
Karlova Ves - misijný kríž
Karlova Ves - mozaika sv. Františka z Assisi
Karlova Ves - kaplnka sv. Rity
Karlova Ves - kríž na Svrčej ulici
Karlova Ves - Remiášov kríž (1996)
Kamerové systémy