Karlova Ves - kríž na cintoríne v Slávičom údolí

Cintorín v Slávičom údolí bol založený v roku 1912 na mieste pohrebiska pre chudých ľudí. V dobe zriadenia cintorína bola Karlova Ves osadou Devína a územie cintorína patrilo Bratislave, chotárnou časťou Karlovej Vsi sa stalo počiatkom roka 1970. Na staršej časti cintorína je ústredný kríž s bratislavským mestským erbom, presný čas vzniku kríža nepoznáme.

Karlova Ves - kríž na cintoríne
Karlova Ves - misijný kríž
Karlova Ves - mozaika sv. Františka z Assisi
Karlova Ves - kaplnka sv. Rity
Karlova Ves - kríž na Svrčej ulici
Karlova Ves - kríž z blumentálskeho cintorína
Karlova Ves - Remiášov kríž (1996)
Kamerové systémy