Cintorín v Slávičom údolí bol založený v roku 1912 na mieste pohrebiska pre chudých ľudí. V dobe zriadenia cintorína bola Karlova Ves osadou Devína a územie cintorína patrilo Bratislave, chotárnou časťou Karlovej Vsi sa stalo počiatkom roka 1970. Na staršej časti cintorína je ústredný kríž s bratislavským mestským erbom, presný čas vzniku kríža nepoznáme.

Kamerové systémy