V roku 2010 bol na cintoríne v Jarovciach osadený nový ústredný drevený kríž, ktorý vyrobil stolár František Treuer. Materiál na kríž zakúpila obec, plastický korpus Krista bol darom sponzorov. Pri návšteve farnosti 7. novembra 2010 kríž posvätil biskup z Eisenstadtu Egidius Živkovič. Predošlý drevený kríž vytesal stolár Štefan Plankenauer v roku 1983. Bol na ňom plechový korpus Krista, ktorý podľa staršieho plechového korpusu z pôvodnejšieho ústredného kríža vyrezal Ján Radovich a vymaľoval pán Révay.

Hilda Mitterpachová: Mons. Egidije Živković - biskup dijeceze Željezno u Hrvatskom Jandrofu, in: Jarovské noviny 5/2010, str. 7;
Juraj Hradský, Jozef Mallinerits: Jarovce - Villa Ban, Bratislava 2008, str. 228

Kamerové systémy