Dúbravka - kríž (1946) v obci

V roku 1808 bol v Dúbravke postavený kamenný kríž z vďaky, že Dúbravka sa osamostatnila ako farnosť od Devína a mohla mať vlastného farára. V roku 1943 bol kríž obnovený. V roku 1945 pri prechode frontu 2. svetovej vojny bol zničený. V roku 1946 namiesto neho postavili nový kameninový.

Ó VY VŠETCI
KTORI IDETE PO CESTE
POZORUJTE A VIĎTE
ČI JE BOLESŤ
AKO BOLESŤ MOJA!

VYBUDOVANÉ Z MILODAROV
R. 1946

PÓVODNY KRÍŽ BOL POSTAVENÝ R. 1808
OBNOVENÝ R. 1943 A VOJNOU ZNIČENÝ 5. IV. 1945

 

Po poslednej obnove (po roku 2014) bol vytesaný nápis nahradený novým plastickým, na ktorom asi omylom z dôvodu zlej čitateľnosti pôvodnejšieho nahradili letopočet 1808 rokom 1865.

Ľubo Navrátil (podľa Pamätnej knihy Dúbravky): Zaväzujeme sa my..., in: Dúbravské noviny 1/2017, str. 17

Dúbravka - misijný kríž
Dúbravka - sv. Florián
Dúbravka - sv. Vendelín
Dúbravka - Panna Mária (1865)
Dúbravka - Panna Mária (1908)
Dúbravka - lurdská jaskyňa
Dúbravka - kríž (1957) na cintoríne
Dúbravka - kríž (1903) pri kaplnke
Dúbravka - dvojkríž (2013)
Dúbravka - Červený kríž pri škole
Kamerové systémy