Dúbravka - kríž (1903) pri kaplnke

Pri kaplnke Ružencovej Panny Márie je kamenný kríž, ktorý podľa tabuľky na podstavci dali postaviť Ján Brankovič s manželkou Katarínou, rod. Bartošovou, v roku 1903. Tabuľka bola osadená pri obnove v roku 1927. Kamenný kríž má charakteristický podstavec s nikou; podobných krížov bolo v okolí Stupavy osadených viacero. Kríž pred kaplnkou stál ale dlhú dobu poškodený bez samotnej krížovej nadstavby. Bol zrenovovaný v roku 2010 a pri omši pri Lurdskej jaskyni posvätený 24. júna 2011.

Na poklonu PÁNU JEŽIŠU KRISTU
postavili manželia JÁN BRANKOVIČ
a KATERINA r. BARTOŠOVÁ r. 1903.
Obnoveno z milodarov r. 1927.

 

Dúbravka - misijný kríž
Dúbravka - sv. Florián
Dúbravka - sv. Vendelín
Dúbravka - Panna Mária (1865)
Dúbravka - Panna Mária (1908)
Dúbravka - lurdská jaskyňa
Dúbravka - kríž (1957) na cintoríne
Dúbravka - kríž (1946) v obci
Dúbravka - dvojkríž (2013)
Dúbravka - Červený kríž pri škole
Kamerové systémy