Pôvodne mimo intravilánu v poli bol postavený Červený kríž z vďaky, že na tomto suchom mieste v poli sa objavila voda, ktorá umožnila dobú úrodu. Dnešný drevený kríž je z novšej doby, ale zachováva farbu pôvodného, ktorý je zakreslený na mape z 2. polovice 19. storočia.

Ľubo Navrátil (podľa Pamätnej knihy Dúbravky): Zaväzujeme sa my..., in: Dúbravské noviny 1/2017, str. 17

Kamerové systémy