Devínska Nová Ves - kríž na cintoríne

Na cintoríne v mestskej časti je ústredný kamenný kríž, ktorý bol v roku 2015 zrenovovaný. Na jeho kamennej tabuľke je pietny verš (Odpočinutie večné daj im Pane!). Kríž je bez datujúceho nápisu. Podľa charakteristického podstavca má svojich dvoch príbuzných v Máste a ďalší podobný kríž je pri poľnom mlyne v Záhorskej Bystrici. Podľa nich by sme mohli cintorínsky kríž v Devínskej Novej Vsi datovať do 30-tych, či 40-tych rokov 19. storočia. V predchádzajúcich obdobiach bol kríž na cintoríne drevený, ako to spomína aj kanonická vizitácia z roka 1782.

 

Jozef Klačka: Tri storočia farnosti vo vizitáciách, in: Farnosť Devínska Nová Ves 1713-2013, Devínska Nová Ves 2013, str. 33

Kamerové systémy