Devínska Nová Ves - kríž (1928) na Grbe

Pieskovcový kríž pri železničnej trati za panelákovým sídliskom má zozadu vytesaný zakladateľský nápis (VENOVALI PAVEL a MÁRIA BESEDOVI). V roku 1928 dali kríž postaviť Pavel Beseda s manželkou Máriou z vďaky za uzdravenie už dospelej dcéry, ktorá sa vyliečila v pražskej nemocnici. Potomkovia rodiny dali v roku 2011 kríž obnoviť sochárovi Gabrielovi Strassnerovi. Na kríži boli doplnené chýbajúce súčasti; soška Panny Márie v nike a nová tabuľka s krátkym pozdravným nápisom. Zrenovovaný kríž 2. októbra spomenutého roka posvätil farár Karol Moravčík.
Dnešný kríž bol postavený na mieste staršieho dreveného kríža, ktorý podľa literatúry dal zhotoviť v roku 1872 Martanovič. Ešte starší kríž na tom mieste zaznamenala mapa z 2. polovice 18. storočia, spomenutý mal byť aj v kanonickej vizitácii z roka 1860.

 

Jozef Klačka: Sakrálne pamiatky, in: Devínska Nová Ves - Vlastivedná monografia, Bratislava 1995, str. 100;
Jozef Klačka: Tri storočia farnosti vo vizitáciách, in: Farnosť Devínska Nová Ves 1713-2013;
Devínska Nová Ves 2013, str. 39,Z histórie, in: DEVEX17/2011, str. 4

Kamerové systémy