Devínska Nová Ves - kríž (1865) pri rybníku

Pri rybníku je kamenný kríž z roku 1865. Tento letopočet je zaznamenaný na mramorovej tabuľke, ktorá bola osadená po obnove kríža potomkami jeho zakladateľov v roku 1923. Z nej sa dozvedáme, že kríž dali postaviť František Engelhardt a Magdaléna, s najväčšou pravdepodobnosťou jeho manželka.
Kríž bol postavený mimo intravilánu, výstavbou sa dostal do radu domov Poľnej ulice, odkiaľ ho o pár metrov premiestnili k rybníku. Možno sa to stalo pri poslednej obnove kríža, ktorú vykonala mestská časť v roku 1998. Obnovu zaznamenala tabuľka zo zadnej strany podstavca, pod ňou je plechová tabuľka s ryskou výšky hladiny vody pri povodni 16. augusta 2002.
Neďaleko tohto miesta kanonická vizitácia z roka 1821 lokalizovala v zákrute cesty pri mlyne Jozefa Gyorgyovicha drevený kríž. Ten zaznamenala už mapa z 2. polovice 18. storočia. Starala sa oň mlynárova rodina. Stál na mieste, kde v 40-tych rokoch 19. storočia postavili železničnú trať. Či kríž vtedy zanikol, alebo ho premiestnili, nevedno, Engelhardtov kríž možno s istou mierou tolerancie považovať za jeho nástupcu.

 

Venoval
Engelhardt Franc a
Magdalena roku 1865.
Obnovil rod
Engelhardtov roku 1923.

 

KRÍŽ OBNOVENÝ
Z PROSTRIEDKOV
MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA – DEVÍNSKA
NOVÁ VES
V ROKU 1998

 

V roku 2022 bol kríž opätovne zrenovovaný na náklad Devínskej Novej Vsi. Kríž pri obnove nezmenil svoj vzhľad, prišlo len k malej zmene osadených tabuliek z dôb obnovy na zadnej časti podstavca.

 

CELKOVÁ REKONŠTRUKCIA KRÍŽA
Z PROSTRIEDKOV
MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES
PREBEHLA V ROKU 2022

Jozef Klačka: Tri storočia farnosti vo vizitáciách, in: Farnosť Devínska Nová Ves 1713-2013, Devínska Nová Ves 2013, str. 39

Kamerové systémy