Devín - kaplnka sv. Barbory (1947)
Devín - kaplnka sv. Urbana
Devín - Božia muka pri škole
Devín - Božia muka pri cintoríne
Devín - sv. Šebastián a sv. Róchus (1767)
Devín - sv. Ján Nepomucký
Devín - Panna Mária (1718)
Devín - Zelený kríž
Devín - kríž pred kostolom
Devín - kríž na nábreží pod hradom
Devín - kríž (1866) na cintoríne
Devín - Dolný červený kríž
Devín - Červený kríž v chotári (zaniknuté)
Kamerové systémy