Devín - Červený kríž v chotári (zaniknuté)

Červený kríž bol postavený na ceste z Dúbravky do Devína, kde zomrel neznámy pútnik. Kríž bol zakreslený už na mape z 2. polovice 18. storočia. Na o sto rokov novšej mape je označený ako Rothes Kreuz. Podľa novších máp asi kvôli schodnosti cesta obišla kríž v polovici minulého storočia a kríž presunuli o 200 metrov na východ. Niekedy potom kríž zanikol a doteraz ho nikto neobnovil. Dnes približne na jeho novšom mieste je osamelá lavička pre pocestných, ktorú sme označili na mape.

Ľubo Navrátil (podľa Pamätnej knihy Dúbravky): Zaväzujeme sa my..., in: Dúbravské noviny 1/2017, str. 17

Devín - kaplnka sv. Barbory (1947)
Devín - kaplnka sv. Urbana
Devín - Božia muka pri škole
Devín - Božia muka pri cintoríne
Devín - sv. Šebastián a sv. Róchus (1767)
Devín - sv. Ján Nepomucký
Devín - Panna Mária (1718)
Devín - Zelený kríž
Devín - kríž pred kostolom
Devín - kríž na nábreží pod hradom
Devín - kríž (1866) na cintoríne
Devín - Horný červený kríž
Devín - Dolný červený kríž
Kamerové systémy