Červený kríž bol postavený na ceste z Dúbravky do Devína, kde zomrel neznámy pútnik. Kríž bol zakreslený už na mape z 2. polovice 18. storočia. Na o sto rokov novšej mape je označený ako Rothes Kreuz. Podľa novších máp asi kvôli schodnosti cesta obišla kríž v polovici minulého storočia a kríž presunuli o 200 metrov na východ. Niekedy potom kríž zanikol a doteraz ho nikto neobnovil. Dnes približne na jeho novšom mieste je osamelá lavička pre pocestných, ktorú sme označili na mape.

Ľubo Navrátil (podľa Pamätnej knihy Dúbravky): Zaväzujeme sa my..., in: Dúbravské noviny 1/2017, str. 17

Kamerové systémy