Čunovo - ústredný kríž (2008) na cintoríne

Z písomného záznamu farára Michala Pretsa je známe, že v dobe jeho pôsobenia v obci sa kríž na cintoríne zrenovoval v roku 1875 a 16. mája 1885 po víchrici spadol. Na dnešnom kríži je plastický korpus Krista, ktorý ako repliku sochy ukrižovaného Krista z kalvárskeho kríža v Marianke zhotovil sochár Miroslav Černák. Kríž je drevený, má parametre železného kalvárskeho kríža z Marianky, zhotovený bol v roku 2008.

UKRIŽOVANIE
REVITALIZOVANÁ REPLIKA
Z KALVÁRIE V MARIANKE
autor - akademický sochár
MIROSLAV ČERNÁK
2008 

Juraj Hradský: Čunovo Sarndorf Dunacsún, Bratislava 2008, str. 166, 169

Čunovo - sv. Ján Nepomucký
Čunovo - sv. Florián
Čunovo - Panna Mária
Čunovo - Panna Mária s dieťaťom (1895)
Čunovo - kríž pred kostolnou ohradou
Čunovo - kríž v obci
Čunovo - misijný kríž
Čunovo - kríž (2000) pred kostolom
Čunovo - lurdská jaskyňa
Kamerové systémy