Vrádište - misijný kríž

Na fasádu kostola je pripevnený plochý drevený kríž, na ktorom sú zaznamenané dva letopočty misií 1939 a 2007.

 

1939

SV. MISIÖ

2007