Vrádište - kríž misijný

Na fasádu kostola je pripevnený plochý drevený kríž na ktorom je zaznamenaný na ramenách nápis s dvomi letopočtami konania misií.

 

19

39

SV. MISIÖ

20

07