Vrádište - kríž (1995, 2010) na cintoríne

Na cintoríne bol roku 1995 osadený nový alebo rekonštruovaný drevený kríž, obložený aspoň v ramenách  drevenými latkami. Bol zakrytý plechovou strieškou, ukotvený na železnej vzpere do betónovej podlážky. Do nej bol vyrytý uvedený letopočet.

V období medzi druhou polovicou roku 2009 a v prvou polovicou roku 2010 na jeho mieste osadili nový o trochu vyšší drevený kríž, pričom použili pôvodnú železnú vzperu aj korpus Krista. Tento kríž tiež zakryli plechovým strižom.