Vrádište - kríž (1910) pred cintorínom

Pred cintorínom v obci je kamenný kríž z roku 1910. Letopočet je súčasťou zakladateľského nápisu na tabuľke z čierneho skla vloženej do podstavca. Výrobca kríža je signovaný na nosnom kubuse (Fr. Růžica – Bzenec.).

Kríž má rovnakú architektonickú výstavbu, ako kríž z toho istého roku pred kostolom v obci od iného výrobcu. Je možné, že objednávateľ jedného z nich si ten druhý vzal za predlohu.

 

ON OPRAVDIVE ZNÁŠAL

NAŠE NEDUHY A NAŠE

BOLASTI, VZAL NA SEBA.

                         (JZAIÁŠ 53. IV.

 

VENOVALI MANŽELIA

JÁN A ANNA

ŠEBESTA

ROKU 1910.