Vlčkovany - kríž (1939) pred kostolom

Pred kostolom vo Vlčkovanoch je kamenný kríž z roku 1939. Podľa vytesaného zakladateľského nápisu ho dal postaviť miestny telovýchovný katolícky spolok Orol.

 

O vy všetci, ktorí

okolo chodíte,

uvažujte, rozjímajte je li bolest

ako bolasť moja. Ukrižovaný

Ježišu smiluj sa nad nami!

ku cti a chvale Božej dala postavit

tento kríž Jednota Orla

vo Vlčkovanoch. 20/XI. 1939.