Vlčkovany - kríž (1909) v obci

Vo Vlčkovanoch je v železnej ohrádke kamenný kríž pomerne jednoduchých tvarov z roku 1909.

 

Klaňáme sa Tebe

Kriste

a dobrorečíme Tebe,

lebo

skrze križ

Tvoj

vykúpil si svet!

 

1909.