Vieska - kríž na Kalvárii

Napísal: Jozef Chrenka ml.

 

Kríž dali postaviť Jozef Mikuš s manželkou Rozáliou. Manželia znášali v živote svoj kríž tým, že nemohli mať deti. Pre Rozáliu rod. Mikulovú to bolo o to ťažšie, lebo pochádzala z početného a nábožného rodu Husárov, ktorých celá rodina bola zasvätená Božskému Srdcu Ježišovmu. Rozália bola sestra môjho prastarého otca Jána Mikulu-Husára. Na znak vernosti Bohu postavili tento kríž za dedinou smerom ku kaplnke sv. Víta, pri nebezpečnej hlbokej ceste, kde sa hospodárovi Mrázkovi splašili kravy a on sa tu zabil. O kríž sa dlhé roky starali sestry Emerencia Chrenková a Mária Flajžíková, rodené Zajíčkové z rodu Husárov. Po zámere miestneho roľníckeho družstva urobiť v blízkosti kríža skladisko hnoja, sa môj otec Jozef Chrenka st. spolu s niektorými obyvateľmi Viesky rozhodli v roku 1988 premiestniť kríž na dôstojné miesto vedľa kaplnky Sedembolestnej Panny Márie vo Vieske a odtiaľ bol znova premiestnený v roku 2017 do priestoru Kalvárie.

 

Na pamiatku venovali

manželia

Jozef a Rozalia

MIKUŠ

1918.

 

BOH TAK MILOVAL SVET

ŽE OBETOVAL

SVOJHO JEDINÉHO SYNA

ABY NÁS SVOJOU

KRVOU VYKÚPIL

 

Pozn.: Zakladateľský nápis je vytesaný na zadnej strane kríža, na mape je označené miesto, kde ho zakladatelia dali pôvodne postaviť.