Vidovany - kríž na cintoríne

Vo Vidovanoch je na cintoríne ústredný drevený kríž jednoduchých tvarov s korpusom Krista. Kríž je bez akýchkoľvek identifikujúcich nápisov. V roku 2019 bol obnovený.