Vidovany - kríž (1922) pred kostolom

Pred kostolom vo Vidovanoch je štíhly kamenný kríž z roku 1922. Podľa zakladateľského nápisu na zadnej strane kríž bol venovaný Pavlovi a jeho synovi Františkovi, ktorí zahynuli na bojiskách 1. svetovej vojny. Kríž dali postaviť ich príbuzní. Na kríži je signatúra výrobcu (Brat-. Tesar. Chropov.).

 

Pozri človek či je väčšej

bolasti ako bolasť

moja

 

Na čest a chválu

Božiu nechala

vystavit rodina

Sloboda.

Na pamiatku

vo svetovej vojne

padnutych. Pavla

a jeho syna

Františka

Sloboda

1922.