Unín - kríž pri Radimovských lipkách

Pri ceste do Radimova na hranici chotárov je kamenný granitový kríž z 2. polovice 20. storočia. Miestu sa hovorí U lipek, prípadne U Radzimovských lipek, pretože v chotári Unína je ešte lokalita U Unínskych lipek. Na kríži je rozbitá zakladateľská tabuľka z čierneho skla, veľa sa z nej vyčítať nedá. Kríž bol na tomto mieste zaznačený už počas 1. vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie a nachádza sa aj na novších mapách. Jestvoval teda nepretržite aspoň od 2. polovice 18. storočia.

Podľa M. Hoferku bol kríž posvätený 7. apríla 1946 pri príležitosti prvého výročia oslobodenia Unína za účasti veriacich aj zo susedného Radimova. Dala ho postaviť rodina Vicencových z Unína na mieste staršieho kríža, ktorého obnova sa realizovala v rokoch 1904 a 1913.

 

Buď pozdravený svätý kríž.

Postaven(ý z vďa)čnosti

za............................ou

…..............................Unín.

Venu...........................o výročia

 

….....................enec

a A................  Pavlačková

(z U)nína.

 

Martin Hoferka: Drobná sakrálna architektúra v Uníne a Radimove, in: Záhorie 5/2007, str. 8