Unín - kríž (po 1945) v chotári

Hlboko v poli za družstvom pri už nejestvujúcej poľnej ceste do Petrovej Vsi je kamenný kríž postavený na pamäť nešťastnej nehody. Krátko po ukončení vojnových udalostí tu pilot sovietskeho lietadla podvozkom zachytil a usmrtil 14-ročnú Rozáliu Žilinkovú. Kríž, ktorý jej dali postaviť rodičia, je dnes čiastočne poškodený, ale zachoval sa na ňom fotomedailón dievčaťa. Meno R. Žilinkovej spomína i pamätná tabuľa obetí 2. svetovej vojny z obce.

 

TU PRI PRÁCI

TRAGICKY ZOMRELA

USMRTENÁ LIETEDLOM

DŇA 5. 6. 1945

NAŠA MILÁ DCERUŠKA

ROZÁLIA ŽILINKOVÁ

V 14 R. VEKU SVOJHO

BRATIA A SESTRY BEDLITE

A BUĎTE PRIPRAVENÝ,

LEBO NEVIETE DŇA

ANI HODINY.