Unín - kríž (1929) v chotári

Nad obcou pri poľnej ceste pred hájom je v nízkej kovanej ohrádke kamenný kríž z roku 1929. Tento letopočet je zaznamenaný na podstavci na kamennej tabuľke Heleny Krempovej, zakladateľky kríža. Pre kríž je charakteristické ľaliovité ukončenie ramien a neobvykle vyriešený priestor (dodatočnou úpravou) pred sochou Panny Márie. Na nosnom kubuse je signatúra kamenára (Kocourek v Holíči.).

 

V tomto znaku zvíťazíš.

 

Ku cti a chvále

ukrižovaného Krista Pána

a bolestnej jeho matky

dala postavit

Helena Krempa r. Tokoš.

L. P. 1929.

 

Pozn.: Helena Krempová dala postaviť za obcou pri starej ceste do Petrovej Vsi ďalší kríž už v roku 1909.