Unín - kríž (1923) za obcou

Za obcou nad úvozovou cestou ku kaplnke Panny Márie je kamenný kríž bez nápisov. Tabuľky, sa na ňom do dnešných čias už nezachovali. V roku 2003 bol na kríži len zvyšok tabuľky z čierneho skla na ktorej bol len letopočet 1923. Kríž je od kamenára F. Tesara z Chropova, ktorý je signovaný na pravom boku kríža.

Kríž mal postaviť Jozef Albrechta s manželkou v roku 1923, ale hovorí sa, že ho dal začiatkom 20. storočia obnoviť Albrecht Bajan.*

 

*Martin Hoferka: Kaplnky a kríže obce Unín II., in: Unínske noviny 3/2007, str. 7