Unín - kríž (1910) v chotári

V chotári obce pri ceste do Štefanova je kamenný kríž z roku 1910. Letopočet je zaznamenaný na zakladateľskej tabuľke z čierneho skla, podľa ktorej ho dala postaviť rodina Michaláčová. Pre kríž je charakteristický krátky pylón nad oblúkovito prehnutou rímsou. Kríž je signovaný moravským kamenárom (F. Růžica – Bzenec, MORAVA.).

Kríž bol postavený na mieste staršieho. Základinu pre jeho udržiavanie zložila Katarína Michaláčová v roku 1912.*

 

ON OPRAVDIVE ZNÁŠAL,

NAŠE NEDUHY A NAŠE

BOLASTI, VZAL NA SEBA.

                            (JZAIÁŠ 53. IV.)

 

NA PAMIATKU VENOVALI

FAMÍLIA

MICHALAČ

ROKU 1910.

 

*Martin Hoferka: Kaplnky a kríže obce Unín I., in: Unínske noviny 2/2007, str. 6