Unín - kríž (1909) na kraji obce

Pri družstve, pri starej ceste do Petrovej Vsi, je kamenný kríž z roku 1909. Letopočet je zaznamenaný na mramorovej tabuľke zakladateľky kríža Heleny Krempovej, rod. Tokošovej, ktorá bola v uvedenom čase už asi vdovou. Samotná krížová nadstavba už nie je pôvodná. Keď rodina Vavrovičová zabezpečila opravu v roku 1946, bol do kríža vytesaný nápis z doby obnovy. Na nosnom kubuse je signatúra výrobcu Štáblu z Hodonína.

Kríž bol postavený na mieste staršieho, ktorý tu existoval už koncom 19. storočia.*

 

V tomto znaku

zvíťazíš!

Na česť a chválu

ukrižovaného Ježiša

a bolestné jeho

matky

dala postavit

HELENA KREMPA

rod. TOKOŠ

L. P. 1909.

 

Dala opraviť

RODINA

VÁVROVIČOVÝCH

r. 1946.

 

Pozn.: Helena Krempová dala v roku 1929 postaviť v chotári obce aj ďalší kamenný kríž.

 

* Martin Hoferka: Kaplnky a kríže obce Unín I., in: Unínske noviny 2/2007, str. 5