Unín - kríž (1818?, 1970) pri Unínskych lipkách

V roku 1818 navštívil unínske okolie cisár Ferdinand. Na jeho počesť obyvatelia Unína postavili drevený kríž na mieste, kde sa cisár zastavil a okolo kríža vysadili lipky. Ešte v roku 1934 ich bolo 21, dnes sú len 2, zvyšok je už mladý nálet. Pre cisársku návštevu bol na mieste vybudovaný Vyhliadkový pavilón Ferdinanda a Márie Anny. Počas vojenských manévrov v roku 1902 tu vybudovali pozorovaciu vežu 60 metrov vysokú a počas rokov 2013-2014 turistickú rozhľadňu.

Dnes je na tom mieste drevený kríž z roku 1970. Tento letopočet je vyrytý na nohe kríža spredu.

Samotnej lokalite sa začalo hovoriť U Lipek, alebo U Unínskych lipek, keďže ju bolo treba rozlíšiť od lokality U Radimovských lipek.

 

Ingrid Sochorová: Rozhľadňa nad Unínom bude novou atrakciou Záhoria, (10. 11. 2012), in: www.sme.sk 

infopanel lokality (2013)