Trnovec - kríž (zač. 20. stor.) v obci

Na juhovýchodnom konci obce  pri hlavnej ceste sa nachádza kríž s nikou. Je zo začiatku 20. storočia. Nika je v súčasnosti zasklená a je v nej umiestnený obrázok. Na kríži sa nezachovali žiadne nápisy. Vpredu na nosnom kubuse je signatúra výrobcu (F. RŮŽICA BZENEC).