Trnovec - kríž (1922) pri kostole

V obci pri kostole sa nachádza kamenný kríž z roku 1922. V telese kríža je nika s poloplastikou Panny Márie. Zakladateľský nápis je vytesaný zozadu  priamo do telesa kríža. Vpredu na nosnom kubuse je vyrytý nápis modlitebného charakteru. Pod ním je signatúra výrobcu (B. BECK – STRÁŽNICE).  Kríž v tomto prevedení v ničom nepripomína  kríže s charakteristickým tvarom, ktoré tvorili kamenári rodiny Beckovcov.

 

JEŽIŠI NA KRIŽI V TEBE VĚRÍM 

V TEBE DUFAM A TEBE NAD VŠECKO

MILUJU.

 

KU CTI A CHVÁLE BOŽEJ

VENOVALA

TEREZIA ŠVRČINOVÁ

R. 1922