Skalica - kríž (pol. 20. stor.) za mestom

  Pri ceste do Mokrého Hája, asi 1 km za mestom, sa nachádza kamenný kríž s granitovou úpravou. Mohol by pochádzať z polovice 20. storočia.V telese kríža je nika  so sochou sv. Jozefa s Ježiškom. Vo vloženej kamennej tabuľke je vyrytý modlitebný nápis.

 

BOŽE NÁM POŽEHNAJ,

VŠECKO NÁM DOBRÉ DAJ,

NAŠE VINOHRADY

OD ŠKODY ZACHOVAJ !

MEMENTO MORI !

 

V rokoch 2008 alebo 2009 pribudla ďalšia kamenná tabuľka zakrývajúca najspodnejší podstavec. Je na nej vyryté:

 

TU SOM PRACOVAL

ŽIVOT ZANECHAL

 

spomienka na Jozefa

MIXU