Skalica - kríž (2008) pred cintorínmi

 Takmer tonu ťažký dubový kríž je umiestnený v priestore pred evanjelickým a katolíckym cintorínom. Slávnostne ho odhalili a posvätili 31. 10. 2008 za prítomnosti skalických kňazov,  evanjelického a. v.  farára Petra Švehlu a rímsko-katolíckeho farára Ľudovíta Pokojného. Mesto, ktoré ho dalo zhotoviť, zastupoval na slávnosti primátor Stanislav Chovanec.  Kríž je 7 metrov vysoký a k zemi je pripevnený kovovou výstužou, zapustenou do telesa. Je čiastočnou replikou zaniknutého kríža, ktorý vytesal skalický rezbár Ján Blaha a ktorý bol ústredným krížom na katolíckom cintoríne.*

Nový kríž vyrezal akademický maliar a reštaurátor Milan Flajžík zo Smrdák. Samotné vyrezávanie kríža mu trvalo 5 mesiacov. Pri práci mal k dispozícii len dve fotografie pôvodného kríža z publikácie, ktoré ho zachytávajú len čiastočne. Na bočné reliéfy použil aj náhľady na ďalšie dva Blahove kríže.**

  Za krížom na múre evanjelického cintorína je umiestnená dedikačná tabuľka s nápisom:

 

TENTO KRÍŽ

   DALO POSTAVIŤ MESTO SKALICA PRI PRÍLEŽITOSTI OTVORENIA MESTSKÉHO CINTORÍNA.  

 

PODĽA PÔVODNÉHO KRÍŽA

OD SKALICKÉHO REZBÁRA JÁNA BLAHU.

 

ZHOTOVIL: Akad. sochár M. Flajžík

 

2008

 

* Blahov kríž bol osadený asi v roku 1943 a zanikol pravdepodobne v roku 1955, keď bol vztýčený nový kríž na katolíckom cintoríne. Tieto letopočty sú totiž vyryté na pôvodnom podstavci, ktorý použili aj pre nový ústredný kríž.

** Spomenutou knihou bolo dielo Rudolfa Bednárika: Cintoríny na Slovensku, Bratislava 1972. Jeden z pomocných krížov je Vinohradnícky kríž nad golfovým ihriskom. Pán Flajžík je aj autorom vyrezávaného kríža (2009) na smrdáckom cintoríne.