Skalica - kríž (1993) na kraji mesta

Nižšie uvedené relevantné údaje o kríži publikoval P. Šantavý ml.
Na konci Vinohradníckej ulice na konci intravilánu mesta stojí drevený kríž. Súčasný bol postavený v roku 1993. Jeho predchodca na tomto mieste sa na križovatke poľných ciest spomína už v roku 1797 ako kríž na Predmestí. V nasledujúcich obdobiach bol kríž obnovovaný a podľa máp sa zdá, že na tomto mieste existoval trvale. Pred krížom stávala murovaná studnička Povalenka. Pred sviatkom sv. Urbana zvykli ženy ozdobovať ramená kríža vencom z krušpánu, ale aj počas celého roka to bolo často navštevované miesto.
Keď sa po víchrici v roku 1990 kríž zlomil, obyvatelia blízkeho okolia sa rozhodli postaviť nový. Nový kríž vytesal Štefan Krídl z dreva, ktoré zaobstarali Ján Kalka a Anton Podrazil. Kríž natrel Jozef Topor. Betónové základy dala položiť a osadenie kríža s pôvodným korpusom Krista z predošlého kríža zabezpečila rodina Šantavá. Náklady na kríž uhradila pani Anna Šantavá. V roku 1993 bol kríž počas procesie ku kaplnke na Predmestí na sviatok Sedembolestnej Panny Márie posvätený administrátorom skalickej farnosti Jánom Kučeríkom.
Majitelia susediaceho pozemku požiadali v roku 2016 o odstránenie kríža. Po protestoch a nesúhlasnom vyjadrení Krajského pamiatkového úradu v Trnave zostal kríž našťastie na svojom mieste. V roku 2017 bol liatinový korpus Krista znovu vymaľovaný a kríž natretý.

Pavol Šantavý ml.: Kríž na rázcestí, in: Záhorie 3/2017, str. 18-20